Καλέστε μας στο 2310 715 971 ή μέσω e-mail στο info@koinsepstoxos.gr

Σκοπός

Σκοπός της ΚοινΣεπ Στόχος είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι σκοποί και η λειτουργία της ΚοινΣεπ Στόχος διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
 • την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
 • τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
 • την προώθηση στην απασχόληση.
Image
Image

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της ΚοινΣεπ Στόχος αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών, ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι  άνεργοι, οι άνθρωποι  ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι Ρομά κ. α. οι οποίοι έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, συμβουλευτική, πληροφόρηση,  πρακτικές λύσεις και υπηρεσίες  που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και να εξελιχθούν κοινωνικοοικονομικά σε ανθρωπιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η ΚοινΣεπ Στόχος παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και την προαγωγή της εξωστρέφειας συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή προάγοντας με τον τρόπο αυτό το τοπικό και συλλογικό συμφέρον και ενδυναμώνοντας την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα οι σκοποί εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά-χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Προπαρασκευαστικές εργασίες και εργασίες υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης και ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών για την απασχόληση.
 • Εκπόνηση ερευνών, μελετών και δημοσκοπήσεων.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Παροχή δράσεων συμβουλευτικής.
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας.
 • Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.
 • Ανθρωπιστική βοήθεια σε έκτακτες ανθρωπιστικές κρίσεις
 • Κάθε άλλη συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57011

Τηλ και Fax: 2310715971

Ε-mail: koinsepstoxos@gmail.com & info@koinsepstoxos.gr

Please publish modules in offcanvas position.