Καλέστε μας στο 2310 715 971 ή μέσω e-mail στο info@koinsepstoxos.gr

Δράσεις

Σχεδιασμός  Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Σχεδιασμός Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και στην συμπλήρωση του Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά,  της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσαρμοσμένο στην Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά, καθώς και του ισχύοντος πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασμού για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων/Ρομά σύμφωνα με το περιεχόμενο της πολιτικής της Περιφέρειας που αποτυπώνεται στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)/ Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Ρομά.

Η ΚοινΣΕπ «Στόχος», στα πλαίσια υλοποίησης του έργου,  απέδωσε στο αναθέτοντα  Δήμο έναν ρεαλιστικό Σχέδιο Δράσης για την σφαιρική υποστήριξη των κοινωνικά αποκλεισμένων Ρομά στους τομείς της βελτίωσης των οικιστικών και στεγαστικών συνθηκών, της Υγείας, της Κοινωνικής Προστασίας, της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης, της Κοινωνικής συμμετοχής κ.α. και το οποίο ανέλυε την υφιστάμενη κατάσταση και  πρότεινε δράσεις βασισμένο στις δυνατότητες και την βούληση του Δήμου για κοινωνική ένταξη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι σε αυτόν.

Για την ορθή και ρεαλιστική συμπλήρωση του Σχεδίου Δράσης απαιτήθηκε  η διενέργεια μίας απογραφικής έρευνας στους οικισμούς Ρομά του Δήμου αναφορικά με δημογραφικά και άλλα στοιχεία για την απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς για πολλά προς συμπλήρωση πεδία του Σχεδίου Δράσης δεν υπήρχαν δεδομένα ή είναι παρωχημένα.

 

Περιγραφή εργασίας:

  • Συνοπτική παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, καθώς και του ισχύοντος πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασμού για την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων/Ρομά σύμφωνα με το περιεχόμενο της πολιτικής της Περιφέρειας που αποτυπώνεται στην Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)/Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Ρομά
  • Διεξαγωγή έρευνας και καταγραφή σε βάση δεδομένων
  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα γενικά δημογραφικά στοιχεία, την αστικοδημοτική κατάσταση, τους τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας καθώς και οριζόντια ζητήματα όπως η ενημέρωση για τα δικαιώματα του πολίτη, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών-Ρομά ή την πολιτιστική ενσωμάτωση, κ.α. Τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές συνοψίζονται με τη χρήση SWOT ανάλυσης.
  • Διατύπωση των στόχων του σχεδιασμού του Δήμου, καταγραφή των προτεινόμενων δράσεων ανά άξονα προτεραιότητας καθώς και οριζόντιων δράσεων, υποστηρικτικών για την υλοποίηση του Σχεδίου.
  • Αποτύπωση του προϋπολογισμού των προτεινόμενων δράσεων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τους

 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών η ΚοινΣεπ Στόχος παρέδωσε στον αναθέτοντα Δήμο:

  • Το «Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά» σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα δεδομένα που προέκυψαν από την απογραφική έρευνα στους οικισμούς Ρομά, για μελλοντική χρήση καθώς και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της εν λόγω  βάσης δεδομένων.

Ημερομηνία

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορίες

Έρευνες - Μελέτες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57011

Τηλ και Fax: 2310715971

Ε-mail: koinsepstoxos@gmail.com & info@koinsepstoxos.gr

Please publish modules in offcanvas position.