Καλέστε μας στο 2310 715 971 ή μέσω e-mail στο info@koinsepstoxos.gr

Δράσεις

Πρόγραμμα INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 - EQUAL2HEALTH

Πρόγραμμα INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 - EQUAL2HEALTH

 

 

Η ΚοινΣΕπ Στόχος ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσίων για τη λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου equal2health για τον έλεγχο και πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή Διαβατά, Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω υπηρεσία εντάσσεται στο έργο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις  κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες / μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος με ακρωνύμιο “Equal2Health” (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Το διακρατικό αυτό έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες και των δύο χωρών, με υψηλές ανισότητες στην υγεία  που διαμορφώνονται από τις ανισότητες στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών, από την οικονομική επιβάρυνση που επιβάλλονται στους ανθρώπους της περιοχής, ακόμη και λόγω των γλωσσικών, πολιτιστικών και φυλετικών φραγμών και κυρίως  δύο τύπων κοινωνικών ομάδων:

  • ευάλωτες ομάδες και
  • άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες: γυναικών, νέων, μακροχρόνιων ανέργων,  νοικοκυριών κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων υγείας στην περιοχή του Προγράμματος και η συμβολή στην εκτροπή ενός σημαντικού όγκου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έμμεσα στην καλύτερη κάλυψη της υγείας σε απομακρυσμένες και ή κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες.

Το Έργο επικεντρώνεται στις ακόλουθες κατηγορίες των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

  • Κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες (Non - Communicable Diseases NCD) κυρίως καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνιες αναπνευστικές νόσοι και διαβήτης
  • Ψυχιατρικές (ψυχικές- mental) ασθένειες

Στο «SOS DCP» Κέντρο στα Διαβατά  παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

  • Ιατρικές εξετάσεις στις συγκεκριμένες επιλεγμένες ασθένειες. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου πραγματοποιούνται τακτικά προγραμματισμένες εξετάσεις παρακολούθησης ατόμων υψηλού κινδύνου για τον έλεγχο της βελτίωσης ή όχι
  • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας μέσω εκδηλώσεων, συναντήσεων

 Το «SOS DCP» Κέντρο στα Διαβατά συνεργάζεται και επικουρείται σε ιατρικά θέματα από το «Παρατηρητήριο» (“Observatory of health inequalities for socially significant diseases”) που λειτουργεί στο πλαίσιο του “equal2health” στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης / ΨΝΘ.

Η  ΚοινΣΕπ Στόχος, παρέχει  τις ακόλουθες υπηρεσίες στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής  στο «SOS DCP» Κέντρο στα Διαβατά:

  • Την παροχή υπηρεσιών «διαμεσολαβητών υγείας» από έξι (6) άτομα από την τοπική κοινωνία – ομάδα στόχο της πιλοτικής εφαρμογής (καταγωγής Ρομά ή Τσιγγάνοι)
  • Την εκπαίδευση των «διαμεσολαβητών υγείας»
  • Την υποστήριξη των ιατρικών υπηρεσιών σε θέματα υποδοχής, καταγραφών κλπ των επισκεπτών-ασθενών και
  • Την υποστήριξη στις εκδηλώσεις - συναντήσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας

Ημερομηνία

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας

Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57011

Τηλ και Fax: 2310715971

Ε-mail: koinsepstoxos@gmail.com & info@koinsepstoxos.gr

Please publish modules in offcanvas position.